Có bao nhiêu nhóm máu cơ thể con người ?


Cơ thể người có 4 nhóm máu chính là O, A, B, AB, ngoài ra, còn có yếu tố Rh. Người có nhóm máu chính kết hợp với Rh âm tính thì thuộc vào nhóm máu hiếm. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét